Privacy Policy

Privacy Policy

Get creative | Get sewing

Omdat uw gegevens belangrijk zijn.

Wij vinden dat uw gegevens belangrijk zijn en de nodige zorg verdienen. Hieronder wordt verder uitgelegd hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Door bepaalde onderdelen van deze site (https://www.fabrix.be) te gebruiken (door je in te schrijven op de nieuwsbrief, een account aan te maken, een review te plaatsen, een bestelling te plaatsen, een vraag naar informatie te sturen, …) geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking. Door deze onderdelen te gebruiken, geef je daar uitdrukkelijk toestemming voor.

Neem contact op

Artikel 1: Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Fabrix. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites, bronnen en IT-systemen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Artikel 2: Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

  • op te vragen en in te kijken
  • te (laten) wijzigen
  • te (laten) schrappen

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases. Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’. Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Artikel 3: Hoe laat je jouw rechten gelden

Dit kan door op een link te klikken onderaan de nieuwsbrief of door een eenvoudig verzoek te mailen naar contact@fabrix.be. Je kan ook het contactformulier gebruiken.

Vermeld steeds:

  • Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
  • E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
  • Welke wijzigingen je wil doorvoeren en of je wil dat de persoon volledig geschrapt wordt.

Artikel 4: Zo verwerken we jouw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is:

  • Sofie Vandenabeele (Zaakvoerder Fabrix)
  • Stationsplein 12 bus 1 – 9500 Geraardsbergen
  • Telefoon: 0456 54 25 70
  • Email: contact@fabrix.be

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven).

  • WooCommerce – www.woocommerce.com
  • WordPress – www.wordpress.com
  • SiteGround – www.siteground.com
  • Mollie.com – www.mollie.com
  • MaxMind – www.maxmind.com
  • Google Analytics – www.google.be

Woocommerce en WordPress worden gebruikt voor al wat aankoop van producten betreft (webshop). Ook hier worden jouw persoonsgegevens verwerkt en beschermd opgeslagen (https://automattic.com/privacy/). Meer info kan je terugvinden op bovenstaande websites.

Siteground wordt gebruikt als hosting provider. Ook hier worden jouw persoonsgegevens verwerkt en beschermd opgeslagen (https://www.siteground.com/privacy.htm).

Mollie wordt gebruikt als betalingsprovider. Meer informatie over de privacy policy van Mollie kan u hier terugvinden: https://www.mollie.com/be-fr/privacy en https://www.mollie.com/be/privacy.

MaxMind wordt gebruikt voor geolocatie. De privacy policy van maxmind kan u hier raadplegen: https://www.maxmind.com/en/privacy-policy

Door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je ook akkoord met de voorwaarden van The Newsletter Plugin (GDPR Compliance – TNP (thenewsletterplugin.com)

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden. (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)

Artikel 5: Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

Dat kan zijn:

  • voornaam en naam
  • e-mailadres
  • woonadres
  • leveradres
  • facturatieadres
  • telefoonnummer
  • btw-nummer
  • geslacht

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren. Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult. Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Artikel 6: Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

  • Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
  • Inschrijving op nieuwsbrief: om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die je kan interesseren (toestemming betrokkene). Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd als er voor u interessante informatie is, die kan onder andere gaan om nieuws uit de stoffenwereld, aankomende evenementen of workshops, tips over het maken van kleding en prijspromoties.
  • Aankoopformulier: om je aankoop te kunnen verwerken, de gewenste producten te leveren en je andere producten te kunnen tonen die je misschien interesseren (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang).
  • Klachtafhandeling: om opvolging van eventuele klachten en retourzendingen te kunnen doen (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang).
  • Account aanmaken: om zelf jouw bestellingen op te kunnen volgen en reviews te kunnen plaatsen (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang).
  • Reviews/comments: om product- en/of blog beoordelingen en comments te kunnen verifieren en te koppelen aan jouw account (gerechtvaardigd belang).
  • Aanvraag brochure: om je een brochure of extra informatie op te sturen (uitvoeren opdracht).
  • Deelname commerciële acties of wedstrijden (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang).
  • Kortingen en getrouwheidspunten: Om u persoonlijke kortingen te kunnen toekennen en opgespaarde getrouwheidspunten te kunnen registreren (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang).
  • Boekhoudkundig: Om de boekhoudkundige verwerking te kunnen doen, uw rechten als consument te kunnen verdedigen (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang).
  • Bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties: Verwerking door of mededeling aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van onze onderneming (gerechtvaardigd belang).

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

Artikel 7: Hoelang worden jouw gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Nadien worden deze bewaard volgens de periode van de wettelijke verjaringstermijnen.

Artikel 8: Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden niet zomaar doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij onder andere ingeschakeld voor:

  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. boekingsoftware, verkoopsoftware …).
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
  • het organiseren van workshops en evenementen.
  • het verzorgen van marketingcampagnes.
  • het voeren van de boekhouding.
  • het leveren van de bestellingen.

Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve WooCommerce, WordPress, Siteground en Google.

Artikel 9: Minderjarigen

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

Artikel 10: Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord. Iedereen die namens Fabrix jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie. Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten, uitgezonderd overmacht. Alle medewerkers van Fabrix zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Artikel 11: Het gebruik van cookies

Cookies zijn gegevenspakketjes die op de eindapparatuur van de internetgebruiker worden geplaatst en waarmee de website informatie naar de browser van de gebruiker stuurt zodat de browser gegevens terug kan sturen naar de bezochte site (bv. sessie-identificatie, taalkeuze, datum).

Een cookie maakt het mogelijk voor de geldigheidsduur ervan informatie te bewaren over het bezoek van een internetgebruiker aan de verschillende pagina’s van een website of voor een terugkerend bezoek aan de website.

Alleen wie een cookie aanmaakt kan de informatie die het bevat uitlezen of wijzigen.

Er zijn verschillende types van cookies:

  • sessiecookies die worden gewist wanneer u de site verlaat.
  • permanente cookies die op uw computer blijven staan tot hun geldigheidsduur is afgelopen of tot u ze zelf wist via de instellingen in de browser.

Hierbij wordt u ervan in kennis gesteld dat wanneer u de website bezoekt, het bericht verschijnt dat de kans bestaat dat er cookies op uw eindapparatuur worden geplaatst.

Artikel 12: Doel van cookies

Fabrix gebruikt cookies om het bezoekersverkeer en het gebruik van de site te meten.

Artikel 13: Welke cookies worden er gebruikt?

Met het oog op bepaalde doelstellingen maakt Fabrix op zijn site een beperkend gebruik van cookies van derden.

Fabrix doet daarvoor een beroep op de diensten van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. De met cookies verzamelde gegevens worden doorgestuurd en opgeslagen door Google Inc. Dit bedrijf heeft het “Privacy Shield” onderschreven en garandeert dus een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens.

Google Analytics is een dienst om het bezoekersverkeer en het gebruik van de site te meten. Deze cookies worden op de eindapparatuur van de gebruiker geplaatst en uitgelezen zodra de gebruiker een website raadpleegt die gebruik maakt van de dienst Google Analytics.

De gegevens die door deze cookies worden gegenereerd hebben betrekking op:

  • uw gebruik van de site.
  • uw IP-adres om de locatie te bepalen. Zodra de locatie is bepaald, wordt dit gegeven onmiddellijk geanonimiseerd en niet meegedeeld aan Fabrix.

Meer informatie over de dienst Google Analytics is te vinden op http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Artikel 14: Toestemming

Het plaatsen en uitlezen van cookies maakt het mogelijk het surfgedrag van de bezoekers van onze website te analyseren en het bezoekersverkeer te meten. Voor het beheer van de cookies die Fabrix op zijn website gebruikt, kunt u de browserinstellingen aanpassen, zoals hieronder beschreven.

Artikel 15: Cookiebeheer

Hoe kunt u cookies verwijderen?

De meeste browsers zijn weliswaar standaard ingesteld op het accepteren van cookies, maar dan hebt u nog altijd de mogelijkheid om alle cookies te accepteren, systematisch cookies te weigeren, of te kiezen welke cookies u accepteert, afhankelijk van de herkomst. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies van geval tot geval worden geaccepteerd of geweigerd voordat ze worden geplaatst. Daarnaast kunt u ook regelmatig cookies verwijderen via de browser. Het is wel van belang de browserinstellingen op al de eindapparatuur die u gebruikt (tablets, smartphones, computers) aan te passen.

De instellingen voor het beheer van cookies en keuzes kunnen per browser verschillen. In het helpmenu van uw browser staat beschreven hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen. Bijvoorbeeld:

  • Voor Internet Explorer™ :
   https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d(externe link)
  • Voor Safari™ :
   https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac(externe link)
  • Voor Chrome™ :
   https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en(externe link)
  • Voor Firefox™ :
   https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-clear-firefox-cache(externe link)
  • Voor Opera™ :
   http://help.opera.com/Windows/11.60/en/cookies.html(externe link)

Let wel, door uw browser zo in te stellen dat cookies worden uitgeschakeld, is het mogelijk dat bepaalde functies, pagina’s en delen van de site niet toegankelijk zijn. Dit valt buiten onze aansprakelijkheid.

Verder is het ook zo dat wanneer u het plaatsen of het gebruik van een cookie weigert, er een weigeringscookie op uw eindapparatuur wordt geplaatst. Als u deze weigeringscookie verwijdert, is het niet langer mogelijk om u te identificeren als iemand die het gebruik van cookies heeft geweigerd. In dezelfde zin wordt een toestemmingscookie geplaatst wanneer u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies. Toestemmings- of weigeringscookies moeten op uw eindapparatuur blijven staan.

Artikel 16: Facebook, Twitter en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen. Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Artikel 17: Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje.

De laatste aanpassing dateert van 15/05/2022.

Artikel 18: Als het toch zou misgaan…

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Artikel 19: Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer ons dan via contact@fabrix.be en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.

Artikel 20: Aanvullende info

Indien U nog andere vragen heeft of meer informatie wenst, neem dan gerust contact op met de zaakvoerder via onze contact pagina.

Neem contact op